Tyresöspelet i konsertform


 

Tyresöspelet, det musikaliska krönikespelet, flyttar från slottet till kyrkan mitt i byn – till Bollmoradalens kyrka. Det stora kyrkorummet blir arena för denna historiska rapsodi från stormaktstiden till våra dagar.
I samarbete med Bollmoradalens kyrka

Text: Sven Lionell
Musik: Elisabeth Sellergren
Regi och Musikalisk ledning: Kina Sellergren